اسفند ۳, ۱۴۰۰

رویدادهای فرهنگی و هنری

یک رمان اتوبیوگرافیک در قالب نامه: «سلیطه» نوشته سارا افراسیابی در نشر مهری

نویسنده در این نامه‌ها می‌خواهد حقیقتی را درباره چیستی و کیستی‌اش با دخترش در میان بگذارد و آن حقیقت هم این است که او در قابی که برای یک زن به اصطلاح نجیب مسلمان در نظر گرفته‌اند نمی‌گنجد.

ادامه مطلب »