شهریور ۱۳, ۱۴۰۰

رویدادهای فرهنگی و هنری

نمونه‌ای از گفت‌وگوی انتقادی در غرب درباره تهاجم نظامی به افغانستان – کارستن ینسن: خانه‌ای پوشالی که در افغانستان ساختیم

کمتر پیش می‌آید که ساختمانی با زیربنای محکم از فاجعه‌های طبیعی آسیب جدی ببیند. فاجعه در ذاتِ خانه‌های پوشالی است. سرانجامِ یک ساختار ناپایدار همیشه فروپاشی است. رویای ما برای ایجاد دمکراسی در افعانستان فقط رویا بود و هیچ گاه از سازۀ خانۀ پوشالی فراتر نرفت.

ادامه مطلب »