الله ۹۹ – سرگشتگی عراقی‌ها به روایت حسن بلاسم

به تازگی رمانی از حسن بلاسم نویسنده تبعیدی عراقی که در حال حاضر در فنلاند زندگی می‌کند منتشر شده است: الله ۹۹ (به عربی: ایمیالت مترجم ایمیل سیوران ۹۹) – ادامه مطلب

ارسال شده در :