مصطفی خلجی: طاهر بن جلون و تلاش برای آموزش غیر تبلیغی اسلام

با آغاز انقلاب تونس و حوادث پس از آن در جهان عرب، چند سالی بود که توجه رسانه‌های جهان بیش از همیشه به کشورهای عربی معطوف شده و همه جا ادامه مطلب

ارسال شده در :