«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته و با کوشش شهریار مندنی‌پور و حسین نوش‌آذر اداره می‌شود.

«بانگ» سه ستون‌ اصلی دارد: «چه خبر»، «از ما» و «از دیگران».

«بانگ» این ادعا را ندارد که یک رسانه شهروندی است. بانگ یک رسانه ادبی در مفهوم خاص آن است که پیش از این در حلقه‌های ادبی سراغ داشتیم.

«بانگ» منعی در انتشار داستان‌ها و مقالاتی که در گذشته در رسانه‌‌های دیگر منتشر شده‌اند و حقوق آن در اختیار نویسنده است ندارد. 

تماس با ما
baangnewsnet@gmail.com


طراح گرافیست: همایون فاتح

homayon@gmail.com

شبکه‌های اجتماعی: آرزو مرادی

a84.moradi@gmail.com