نوازندگان زن

رویدادهای فرهنگی و هنری

کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان: وزیر ارشاد اسلامی در حاکمیت یکدست وانمود کرد ضامن برگزاری کنسرت‌هاست

ستاد امر به معروف اصفهان اعلام کرد حضور نوازندگان زن مصداق مفسده است و سبب شد که کنسرت علیرضا قربانی در این شهر لغو شود. شهروندان اعتراض کردند. رضا صادقی از علیرضا قربانی حمایت کرد و مدیران ارشاد اسلامی هم انفعال پیشه کردند.

ادامه مطلب »