نشر کیان‌افراز

رویدادهای فرهنگی و هنری

یک مقاوت مدنی ستودنی: مدیر نشر کیان‌افراز در تهران در حمایت از جوانان شجاع ایرانی مجوز نشر خود را در سطل زباله انداخت

مدیر نشر کیان‌افراز در تهران اعلام کرد در اعتراض به سکوت اعضای صنف ناشران کشور «در مقابل درد و رنج مردم ستمدیده‌ جان به‌‌لب رسیده» مجوز نشر خود را به سطل زباله می‌اندازد. آیا ناشران شریف دیگر ایرانی نیز هم‌صدا با مریم کیان‌افراز به وزارت ارشاد اسلامی که به تعبیر مریم کیان‌افراز «سلاح‌‌خانه فرهنگ و هنر و ادبیات ایران» است پشت می‌کنند؟

ادامه مطلب »