نشریه لیمز

رویدادهای فرهنگی و هنری

فصلی از رمان احمد دهقان نویسنده «دفاع مقدس» درباره شکست ایران در فاو در نشریه لیمز ایتالیا، ویژه روابط ایران و اسرائیل

نشریه لیمز که در ایتالیا منتشر می‌شود شماره ۲۵ خود را به نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی با توجه ویژه به روابط ایران و اسرائیل اختصاص داده است. ترجمه فرازی از رمان احمد دهقان درباره شکست ایران در فاو نیز در این نشریه منتشر شده است.

ادامه مطلب »