ناصر تقوایی

رویدادهای فرهنگی و هنری

روز جهانی کارگر – سمیه‌سادات نوری: «روز بد» و «عاشورا در پاییز»، نوشته‌‌ ناصر تقوایی

روز جهانی کارگر – سمیه‌سادات نوری، «روز بد» و «عاشورا در پاییز»، دو داستان نمونه از ادبیات کارگری ایران نوشته‌‌ ناصر تقوایی را بررسی می‌کند.

ادامه مطلب »