موسیقی نواحی

رویدادهای فرهنگی و هنری

اختتامیه فستیوال موسیقی کوچه تحت فشار نهادهای سرکوبگر لغو شد

بعد از چهار سال وقفه فستیوال کوچه در بوشهر در زمینه موسیقی نواحی برگزار شد اما شادی و پایکوبی و رقص مردم را تاب نیاوردند و فشارها تا بدان حد افزایش یافت که اختتامیه فستیوال لغو شد.

ادامه مطلب »