عبدالحسین خسروپناه

رویدادهای فرهنگی و هنری

عبدالحسین خسروپناه، دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی: با تیرکمان به خانم‌های بدحجاب می‌زدم

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سرکوبگر با صدور حکمی عبدالحسین خسروپناه، از آخوندهای خرافه‌پرست را به سمت دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرد.

ادامه مطلب »