شقایق دهقان

رویدادهای فرهنگی و هنری

شقایق دهقان: اسم این کثافتی که تنفس می‌کنیم هوا نیست

آلودگی هوا در حال حاضر چهارمین علت مرگ‌های زودرس در ایران است و با این حال حاکمیت هیچ اقدام موثری انجام نمی‌دهد. شقایق دهقان می‌‌گوید مرگ در ضیافتی بالای سر شهروندان می‌چرخد.

ادامه مطلب »