سنگام و دیگر داستان ها

رویدادهای فرهنگی و هنری

پیمان وهاب‌زاده: «سنگام و دیگر داستان‌‌ها»ی مهرنوش مزارعی

در داستان‌های سنگام می‌بینیم که بسیاری از آدم‌های داستان‌های مزارعی در کشمکش با موقعیت خود هستند، موقعیت‌هایی چه بسا پیش پا افتاده با واکنش‌هایی حتی پیش‌ پا افتاده‌تر. اما در نگاه نویسنده، همین موقعیت‌ها زاینده‌ی روایت‌هایی دقیق هستند از آنچه از ما یک انسان می‌سازد.

ادامه مطلب »