سعید روستایی

رویدادهای فرهنگی و هنری

کانون فیلمسازان مستقل ایران: جامعه‌ی سینمایی مستقل ایران هرگز نقش کارگزاران سانسور و نظامیان رخنه‌کرده به سینما را فراموش نمی‌کند

کانون فیلمسازان مستقل ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به وجود نام جواد نوروزبیگی، سرهنگ سپاه در دادخواست اسکورسیزی‌ و با توجه به واکنش کاربران در فضای مجازی یادآوری کرده است که «جامعه‌ی سینمایی مستقل ایران هرگز نقش کارگزاران سانسور و نظامیان رخنه‌کرده به سینما را فراموش نمی‌کند.»

ادامه مطلب »