سارا اسکندری

 کنفرانس بین‌المللی «زن، زندگی، آزادی»
رویدادهای فرهنگی و هنری

کنفرانس «زن، زندگی، آزادی» در دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا

 کنفرانس بین‌المللی «زن، زندگی، آزادی» قصد دارد با بررسی انواع خشونت‌های جنسی و جنسیتی در ایران و خاورمیانه از زوایای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی یک گفتمان جهانی برای مقابله با خشونت جنسی و جنسیتی بیابد.

ادامه مطلب »