زینب موسوی

رویدادهای فرهنگی و هنری

زینب موسوی، خالق امپراطور کوزکو برای اجرای حکم حبس احضار شد

موسوی چهارشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۱ بعد از حوادث مرتبط با قتل حکومتی مهسا امینی و همزمان با اعتراضات ۱۴۰۱ ایران در قم بازداشت شد. او شنبه ۱۲ آذر در اینستاگرم نوشت ۲۵ روز در انفرادی بوده و به دو سال زندان محکوم شده‌ و سپس ۱۷ بهمن اعلام کرد حکم دو سال زندان او تایید شده‌ است.

ادامه مطلب »