زیبا کرباسی

رویدادهای فرهنگی و هنری

مجموعه تازه‌ای از زیبا کرباسی: نامه‌های خصوصی بهادر درانی و آهو حسانی

اشعار «نامه‌های خصوصی‌ی بهادر درانی و آهو حسانی» در پنج دفتر یا به تعبیر شاعر زیر سقف «پنج دژ» گرد آمده‌‌اند. زیبا کرباسی این اشعار را در فاصله‌ بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ نوشته است.

ادامه مطلب »