بوریس آکونین

رویدادهای فرهنگی و هنری

مسکو بوریس آکونین، نویسنده سرشناس روس را در فهرست تروریستی قرار داد

آکونین در واکنش به اقدام کرملین گفته است که ظاهراً این نخستین گام دولت روسیه برای اعمال فشار بر روشنفکران مخالف است. به گفته آکونین، کرملین او را به دلیل شهرتش و مخاطبان پرشماری که در سراسر جهان دارد هدف قرار داده که دیگران هم حساب کار خودشان را بکنند.

ادامه مطلب »