بهمن بنی هاشمی

رویدادهای فرهنگی و هنری

بنیاد ژاله اصفهانی: بررسی اشعار بیدل دهلوی با حضور بهمن بنی هاشمی

بنیاد ژاله اصفهانی در نظر دارد برنامه‌ای را به بیدل دهلوی اختصاص دهد. در این برنامه بهمن بنی‌هاشمی، پژوهشگر، شاعر و منتقد ادبی نتایج پژوهش‌اش درباره بیدل دهلوی را معرفی می‌کند.

ادامه مطلب »