باقر مومنی

رویدادهای فرهنگی و هنری

آخرین وداع با باقر مؤمنی در پرلاشز

مراسم آخرین وداع با باقر مؤمنی،تاریخ‌نگار و پژوهشگر، نویسنده، مترجم و کنشگر سیاسی سه‌شنبه ۸ آذر با حضور دوستان و دوستداران او در گورستان پرلاشز پاریس برگزار شد.

ادامه مطلب »
رویدادهای فرهنگی و هنری

باقر مومنی تاریخ‌نگار، پژوهشگر و مترجم نامدار درگذشت

 مؤمنی که در جوانی از اعضای حزب توده ایران بود در سال ۱۳۳۳، یک سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد به زندان افتاد و تا سال ۱۳۳۷ در زندان بود. او بعد از مدتی از حزب توده فاصله گرفت اما همواره از نظر سیاسی به آرمان‌های چپ وفادار ماند.

ادامه مطلب »