امیربانو کریمی

امیربانو کریمی، استاد سرشناس ادبیات فارسی
رویدادهای فرهنگی و هنری

امیربانو کریمی، استاد سرشناس ادبیات فارسی درگذشت

«تصحیح انتقادی جوامع الحکایات و لوامع الروایات» (۴ جلد)،  جمع‌آوری و حاشیه‌نویسی و تعلیق دیوان امیری فیروزکوهی، «طرح دو بیت و دویست و یک غزل از دیوان صائب تبریزی»،«تصحیح دیوان حکیم فیاض لاهیجی»،«منتخب حدیقه الحقیقه حکیم سنایی» از آثار اوست.

ادامه مطلب »