بکت، یک مورد ویژه

نشریه ادبی بانگ

ساموئل بکت در سال ۱۹۶۹ جایزه نوبل ادبی را دریافت کرد. او با مصاحبه با رسانه‌ها فقط با این شرط موافقت کرد که خبرنگاران از او سوالی نپرسند. بکت در سال ۱۹۸۹ درگذشت.

 

حرف زدن اکتشاف است. غلط – همانطور که می‌شد انتظارش را داشت. آدم هیچ چیزی را کشف نمی‌کند، فقط گمان می‌کند که چیزی را کشف کرده است که از خود بگریزد اما در همان حال فقط واژه‌ها را لگدمال می‌کند. ساموئل بکت، مولوی

 

نشریه ادبی بانگ