قیام ژینا

زن زندگی آزادی، بهار ایرانی

با قتل حکومتی مسها (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، جنبشی در ایران اتفاق افتاد که تا هم‌اکنون ادامه دارد. شعار این جنش آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه «زن، زندگی، آزادی»‌ست و این امید را در دل‌ها زنده کرده که شاید به آزادی ایران و به یک بهار ایرانی در فلات ایران و چه بسا در خاورمیانه بدل شود.

نشریه ادبی بانگ از همان آغاز جنبش اعلام کرد که سوگوار مهساست.

ما در تلاش بودیم هم‌گام با مردم از دریچه فرهنگی و از یک زاویه عاطفی رویدادهای مرتبط با جنبش را بازتاب دهیم.

در این میان دامنه اعتراضات گسترش یافته و خواسته‌های معترضان هم وسعت پیدا کرده است. اکنون خلق‌های ساکن فلات ایران نیز با هم متحد شده‌اند و جامعه بین‌المللی دست‌کم در حرف، حمایت خود را از اعتراضات مردم ایران اعلام کرده است.

ما در این مدت هر آنچه را که در برنامه انتشار قرار داده بودیم، از برنامه خارج کردیم. اما اکنون، کم کم به روال سابق برمی‌گردیم. در همان حال اعلام می‌کنیم که همچنان به جنبش آزادیخوانه مردم ایران متعهدیم.

زیر عنوان «زن، زندگی آزادی» در دوسیه‌ای، گزیده‌ای از برخی مطالب این روزهای پرتب و تاب را می‌خوانید:

داستان

نقد، نظر، مشاهده:

شعر

بانگ نوا و بانگ نما:

از دیگران:

این دوسیه همچنان ادامه دارد…

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته و با کوشش شهریار مندنی‌پور و حسین نوش‌آذر اداره می‌شود.

شبکه های اجتماعی