نوروز ۱۴۰۲

تا بهار دلنشین آمده سوی چمن،  باز لاله می‌دمد از خون جوانان وطن. جانا! اما به کوری چشم دشمنان باهار و نوروزان ایران، باز هم در سفره‌مان: سبزه و سپیدی و قرمزی ماهیِ دلخون...

نوروزتان پیروز باد!

یاد می‌کنیم از درگذشتگانمان: رضا براهنی محمدعلی اسلامی نُدوشَن اسماعیل خویی مصطفی فرزانه هوشنگ ابتهاج عباس معروفی یارعلی پورمقدم و گرامی می‌داریم یاد کشتگانمان و اعدامیانمان را نوروزتان خجسته‌باد!

نشریه ادبی بانگ