هیهات از صبح ریزش

الهام گردی

نقاشی جلد: مفیستو، کازیوه

بشنوید با صدا و اجرای شاعر

الهام گردی متولد تهران ساکن امریکا شاعر میهمان مرکز ایران‌شناسی ساموئل جردن در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، یو‌ سی‌ آی کارشناس مطالعات خانواده کارشناس علوم آزمایشگاهی عضو انجمن قلم نویسندگان امریکا

سوابق کاری و فرهنگی -مددکار اجتماعی در خانه‌ ریحانه ( مرکز نگهداری از دختران و زنان فراری) -معلم ادبیات برای کودکان کار ( دروازه‌ی غار) -مشاور خانواده در دادگاه خانواده شماره‌ی دو تهران -مشاور بچه‌های اوتیسم در امریکا آثار منتشر شده -در سکوت تو جا مانده‌ام ۱۳۷۸ نشر بوم -عطر زنی در آسانسور  نشر نیماژ  ۱۳۹۳ چاپ دوم ۱۳۹۴ چاپ سوم( نشر اچ اند اس) لندن۱۳۹۵ -آنتولوژی (جُنگ )شعر امروز ایران جلد نخست مرکز ایرانشناسی دانشگاه یو سی آی امریکا ۱۳۹۵ -قلمروی درختان/ ترجمه‌ی شعر مایک فینلی‌ نشر آسنی۱۳۹۹

نشریه ادبی بانگ