دختران اکباتان

داستان همبستگی  و شادی

عمو! شنیدی که دو تا جوان خیال دارند سر پنج بعدازظهر توی میدان ونک برقصند؟» گفت: «که چی؟» گفتم:  «چی‌ش را نمی‌دانم، اما مطمئنم که می‌رقصند.» از خودم دارم در می‌آورم. هی  هم زنگ زدم. به استاد گفتم: «به شادی عکس گرفتن از آغاز خلقت می‌خواهند  برقصند.» 

انفجار بزرگ

باغ غدیر اصفهان

تهرانسر

شیراز

صبا باقری

ملیکا بلالی

اعتراف اجباری

پاسخ به سرکوب

«آواز خواندن و رقصیدن زنان، شکلی از حضور در خیابان با نشان و میل زنانه و حق زنان است و نباید اجازه داد که این حق سرکوب شود.»

نرگس محمدی

نشریه ادبی بانگ