اولیسس

رویدادهای فرهنگی و هنری

اولیسس جیمز جویس به کردی کرمانجی به ترجمه کاوه نمیر

میر می‌گوید سخت‌ترین قسمت ترجمه اولیسس جیمز جویس به کردی، ترجمه بدزبانی‌ها و شوخی‌های کثیف راوی داستان بود. چگونه می‌توان scrotum-tightening sea را به زبانی که در محدوده‌ای از کوه‌ها و دشت‌های محصور در خشکی متولد شده است، ترجمه کرد؟ چگونه می‌توان اشاره به خودارضایی با شمع را به زبان کردی از کار درآورد؟

ادامه مطلب »