ادبیات معاصر هلند

رویدادهای فرهنگی و هنری

«دو زن» نوشته هری مولیش به ترجمه فروغ تمیمی درباره عشق دو زن به یکدیگر در نشر دنا در هلند

«دو زن» یکی از آثار رمان‌های هری مولیش نویسنده شهیر هلندی در نشر دونا در هلند به ترجمه فروغ تمیمی منتشر شد. فروغ تمیمی از اندک مترجمان ایرانی‌ست که با تسلط بر زبان هلندی، بر آثار ادبی هلند تمرکز دارد.

ادامه مطلب »