مرداد ۱۰, ۱۴۰۰

رویدادهای فرهنگی و هنری

واکنش‌ها به سرکوب خوزستان – اسد سیف: شورش حق مردم است

رای ادامه زیستن باید چیزی برای خوردن داشت، مردم خوزستان اما ندارند. برای زیستن باید کار داشت، مردم خوزستان اما ندارند. برای زیستن باید بهداشت و مسکن داشت که مردم خوزستان ندارند. و این‌ها همه در شمار حداقل امکانات زندگی‌ست که دولت باید برای شهروندان خویش تهیه کند.

ادامه مطلب »